Văn khấn gia tiên tết đoan ngọ mùng 5 tháng 5 và cách sắm lễVăn khấn gia tiên tết đoan ngọ mùng 5 tháng 5 và cách sắm lễ
–In và download bài văn khấn tại :
——————————————————————————-
Cách sắm lễ cúng tết đoan ngọ
Ngảy Tết Đoan Ngọ còn gọi là ngày Giết Sâu Bọ. Mâm lễ Cúng gia tiên ngày Tết Đoan Ngọ gồm:

– Hương, hoa, vàng mã.
– Nước.
– Rượu nếp.
– Các loại hoa quả:

Mận
Hồng xiêm
Dưa hấu
Vải
Chuối
Xôi, chè
Bánh ú tro
—————————————————————————————-
Bài văn khấn nôm cúng gia tiên tết đoan ngọ 5 tháng 5
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.
Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ).
Tín chủ( chúng) con là…………..
Ngụ tại …………………
Hôm nay là ngày ………………………………………………
Gặp tiết Đoan Ngọ, chúng con sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, hoa hoa, quả trả dâng lên trước án.
Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần giáng lâm trước ản, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.
Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ………………, cúi xin thương xót con cháu giảng về linh sàng, chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.
Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh các bị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết, hưởng bình an thịnh vượng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

Nguồn:https://cinausp.org/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://cinausp.org/meo-vat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *