Văn khấn cúng cáo giỗ ngoài mộ trước ngày giỗ, văn khấn Lễ Tiên thườngVăn khấn cúng cáo giỗ ngoài mộ trước ngày giỗ, văn khấn Lễ Tiên thường
Văn khấn cúng cáo giỗ ngoài mộ trước ngày giỗ, còn gọi là Lễ Tiên thường là ngày giỗ hôm trước ngày giỗ chính. Trong ngày này, con cháu cúng cáo giỗ để mời người đã khuất hôm sau về hưởng giỗ, xin phép Thổ công cho phép vong hồn người được giỗ và nội ngoại cùng về hưởng giỗ cùng con cháu. Ngày cúng cáo giỗ chỉ được áp dụng đối với hàng trên là cụ, kỵ, ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em…
====Download và in bài văn khấn tại :

Nguồn:https://cinausp.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *