Văn khấn gia tiên ngày mùng 1 và ngày rằm hàng thángVăn khấn gia tiên ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng

Xem thêm:

Nội dung bài văn khấn cúng gia tiên ngày rằm và mồng 1 hàng tháng

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

– Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ (chúng) con là: ………………

Ngụ tại: ………………………………..

Hôm nay là ngày ….. gặp tiết ….. (ngày rằm, mồng một), tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.
Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ ………, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)
—————————————–
văn khấn cúng gia tiên ngày rằm, văn khấn gia tiên ngày rằm, văn khấn gia tiên ngày rằm hàng tháng, văn khấn gia tiên ngày rằm mồng một, văn khấn gia tiên ngày rằm và mồng một, văn khấn gia tiên tuần rằm, văn khấn gia tiên mồng 1, văn khấn gia tiên mùng 1, văn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm, văn khấn gia tiên ngày mùng 1, văn khấn gia tiên ngày mùng 1 hàng tháng, văn khấn gia tiên ngày mùng 1 và ngày rằm, văn khấn tổ tiên mùng 1 hàng tháng, văn khấn tổ tiên ngày mùng 1 và ngày rằm, văn khấn tổ tiên ngày rằm, văn khấn tổ tiên rằm mồng một

Nguồn: https://cinausp.org

Xem thêm bài viết khác: https://cinausp.org/meo-vat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *