Văn khấn ngày VÍA THẦN TÀI | Cầu tài lộc may mắn | VĂN KHẤN CỔ TRUYỀNVĂN KHẤN CỔ TRUYỀN : Văn khấn ngày VÍA THẦN TÀI để Cầu tài lộc may mắn của Thần Tài, Thổ Địa
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời mười phương chư Phật, chư Phật mười phương
Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Bản Cảnh Thành hoàng Chư vị đại vương.
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
Con kính lạy ngài Thần Tài vị tiền
Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.
Con kính lạy các ngài Ngũ Phương, Ngũ Hướng Long Mạch ,Phúc đức Tôn thần.

Tín chủ con là:…………………………………
Tuổi:…………………..
Ngụ tại ……………

Hôm nay là ngày (dương lịch) … tháng … năm …..
tức ngày mùng 10 tháng Giêng năm (âm lịch) ……..

Tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật cúng dâng trước án kính mời nhị vị Thần Tài, Thổ địa và chư vị tôn Thần giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.
Cúi xin Nhị vị Thần Tài Thổ Địa thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù hộ độ trì cho toàn gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng thịnh, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, tâm thiện tích phúc, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Bản quyền hình ảnh thuộc về Văn Khấn cổ truyền
#VanKhan #VanKhanCoTruyen #VKCT

Nguồn:https://cinausp.org/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://cinausp.org/meo-vat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *