Văn khấn ngày VÍA THẦN TÀI | Năm Kỷ Hợi 2019 | VĂN KHẤN CỔ TRUYỀNVĂN KHẤN CỔ TRUYỀN: Văn khấn ngày VÍA THẦN TÀI ngày mùng 10 tháng Giêng Năm Kỷ Hợi 2019 để cả năm tài lộc viên mãn.
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời
mười phương chư Phật,
chư Phật mười phương

Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ
chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Bản Cảnh Thành hoàng
Chư vị đại vương.
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh
Táo phủ Thần quân.
Con kính lạy ngài Thần Tài vị tiền
Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa
cai quản trong xứ này.
Con kính lạy các ngài Ngũ Phương,
Ngũ Hướng Long Mạch
Phúc đức Tôn thần.

Tín chủ con là:…………………………………
Tuổi:…………………..
Ngụ tại ……………

Hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2019
tức ngày mùng 10 tháng Giêng năm Kỷ Hợi

Tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa,
lễ vật cúng dâng trước án
kính mời nhị vị Thần Tài, Thổ địa
và chư vị tôn Thần
giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Cúi xin Nhị vị Thần Tài Thổ Địa
thương xót tín chủ, giáng lâm trước án,
chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật
phù hộ độ trì cho toàn gia chúng con
an ninh khang thái, vạn sự tốt lành,
gia đạo hưng thịnh, lộc tài tăng tiến,
tâm đạo mở mang, tâm thiện tích phúc,
sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành,
trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Bản quyền hình ảnh thuộc về Văn Khấn cổ truyền

#VanKhan #VanKhanCoTruyen

Nguồn:https://cinausp.org/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://cinausp.org/meo-vat

One thought on “Văn khấn ngày VÍA THẦN TÀI | Năm Kỷ Hợi 2019 | VĂN KHẤN CỔ TRUYỀN

  1. VĂN KHẤN CỔ TRUYỀN: Văn khấn ngày VÍA THẦN TÀI ngày mùng 10 tháng Giêng Năm Kỷ Hợi 2019 để cả năm tài lộc viên mãn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *