VIETSUB《強迫症》(OCD)愚青《Chứng Cưỡng Bách》Ngu ThanhO.C.D (Obsessive Compulsive Disorder) là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Ai quan tâm thì lên gg tìm hiểu thêm nhé
À câu cuối có cụm từ “đại đồng tiểu dị” ý là: tương tự nhau, không khác biệt lắm
Tên bài hát: Chứng Cưỡng Bách
Nhạc: Phạm Giai Lị
Lời: Ngu Thanh
Biên Khúc: Ngưu Tử Kiện
Trình bày: Ngu Thanh
Lời bài hát pinyin:
Xíguàn yú rènhé chēliàng
zuò zuì mò pái zuò yǐ
zuì hǎo shì kào yòucè chuānghù
liú sān límǐ fèngxì
jiǔshí dù de kōngjiān lǐ
shénqí cíchǎng
mòmíng de ānquán gǎn

suǒyǒu fèijiù de guòqí de mǐngǎn de xiǎo de qíngxù
yǐncáng què bù diūqì
suǒyǒu lěijī de pīncòu de xiāngguān de xiányánsuìyǔ
wèi biǎodá yòu bù shě wàngjì
dài zài pángdà de bǎohé de wújìn de jiǎxiǎng kōngjiān
xiàng shēnhǎi lǐ de yú
yòng zuì yōuxián de mùguāng qù dòngxī
xiǎngfǎ màn wú tiānjì
xiǎnglái què shì zhānzhānzìxǐ

xíguàn yú bǎshǒu āndùn zài
zhǎng yīfú kǒudài lǐ
bù xǐhuān rènhé dài yǔ de
cháoshī de tiānqì
zhǐ huì mǎi chúnsè tī xù (T-shirt)
dài yǎ guāng ěr dīng
jiǎzhuāng ào jiāo ér dúlì

bǎochí gùyǒu de chénjiù de piānzhí de móshì sīkǎo
rú lǎohuà de jìsuànjī
bǎochí jièbèi de wéi nuò de dúlì de zītài shìrén
yīxiàng xiǎoxīnyìyì
tiào jìn fēnluàn de rǎorǎng de chuān liú wǎnglái de liǎn kǒng
chùchù tiāojiǎn guàiyì
bǎ měi chù cuòluàn de xìzhīmòjié duì zhěngqí
suǒjiàn tiān guān de lǚ
rénmen quèshuō `yě bùguò shì dàtóngxiǎoyì’

Nguồn:https://cinausp.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *