VNG – Bán acc vlcm 2017( Mới )link facebook:
Thông Tin Nhận Vật:
Tên nhân vật: oOgOo Level Cấp: 160
Sinh Lực: 30.037.423.180
Nội Lực: 93.174.043
Thể Lực: 11.527.101
Lực chiến nhân vật: 29.745.061
Tấn công: 50.933.114.654
Phòng thủ: 50.361.663.136
Bạo Kích: 24.645.893
Né tránh: 30.942.627
Tốc độ đánh: 14.824
Tốc độ chạy của nhân vật: 260
Tốc chạy khi cưỡi : 687

Nguồn:https://cinausp.org/

14 thoughts on “VNG – Bán acc vlcm 2017( Mới )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *